ОУ „Васил Левски“ – с. Българи е открито през 1921 г. и от тогава е огнище на познанието и просвещението в региона на Враца Училището е построено с дарения на местната общност, които са събрани само за 6 месеца. Строежът на сградата започва 2 години по-рано, като при полагането на първия камък се е събрала цялата общественост на селото.

 

school

 

В школото се обучават ученици, както от с. Българи, така и от съседните села в региона – с. Възраждане, с. Бъта и с. Узай.

През учебната 2017/2018  година в ОУ „Васил Левски‘ има:

  • една ПДГ – за деца до 7 годишна възраст;
  • 11 паралелки от I до VII клас
  • 15 педагогически специалисти
  • 5 души помощен персонал
  • 1 психолог
  • 1 логопед

Училището работи по редица национални и международни проекти.

                  Мисията на ОУ „Васил Левски“ – с. Българи е да възпита достойни европейски граждани, чрез иновативен образователен процес, и създаде навици на своите възпитаници за учене през целия живот.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

© 2015 Powered by Taktix Group Ltd.